Trung tâm dạy học Tiếng Pháp tại TPHCM -100% giáo viên người Pháp
Untitled Document
>>
>>
>>

Mỗi ngày các bạn sẽ được cùng Capfrance trải nhiệm từ vựng của từ lĩnh vực khác nhau, hôm nay Capfrance sẽ giới thiệu đến các bạn chũ đề từ vựng rất thú vị: đạo Phật

Amitabha : A-di-đà
Bouddha : Phật
Bouddhisme : Đạo Phật
Bodhisattva : Bồ Tát
Bodhicitta : Tâm Bồ Đề
Dharma : Pháp
Karma : Nghiệp
Mantra : Chân ngôn

Xem thêm

>Từ vựng tiếng Pháp về sân bay và máy bay

>>Từ vựng tiếng Pháp về thời tiết

>>>Tiếng Pháp khó như thế nào?

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...