Trung tâm dạy học Tiếng Pháp tại TPHCM -100% giáo viên người Pháp
Untitled Document
>>
>>
>>

Đối với các bạn đang học tiếng Pháp, ngoài việc nắm thật chắc ngữ pháp và từ vựng, các bạn còn phải phát âm thật chuẩn giúp người khác hiểu được bạn nói gì. Sau đây là cách phát âm một số chữ trong tiếng Pháp- rất hữu ích đối với người đang học tiếng Pháp.

Cách phát âm chữ C :

 •  ce, ci, cy : đọc là "x" (xe, xi, xy)
 • ca, co, cu : đọc là "c" giống tiếng Việt.
 •  ça, ço, çu : đọc là "x" (xa, xo, xu)
 • cue : đọc là "k".

Cách phát âm chữ G :

 • ge, gi, gy : đọc là "gi"
 • ga, go, gu : đọc là "gh" giống TV.
 • gea, geo : đọc là "gi"
 • gue, gui, guy : đọc là "gh"

 Cách phát âm chữ S :

 • Giữa hai nguyên âm: đọc là "gi".
 • Đọc nối : cũng phát âm là "gi" Ví dụ: les amis, nous avons
 • Trường hợp khác ghép vần như những phụ âm khác
 • tion : đọc là "xion"

 Cách phát âm chữ R:

Bạn tưởng tượng bạn đang ngậm 1 ngụm nước và ngửa cổ "khò" nước, thì chữ R cũng phát âm tương tự.

Cách phát âm các nguyên âm

 • o, ô, au, eau : đọc là "ô" VD: Beau(bô), mauvais(mô-ve)
 • è, ê, ai, ei, ess, ett, ell, er : đọc là "e" VD: aimer(e-mê), mais(me), mer (me-r)
 • é, et, ez, er (ở cuối động từ) : đọc là "ê". VD: blé(bờ-lê), écouter(ê-cu-tê), chez(sê)
 • eu, œu : đọc gần như chữ "ơ" VD: bleu(bờ-lơ), me(mơ)
 • eur, oeur : đọc gần như chữ "ơ-r" chữ r phát âm nhẹ VD: beur (bơ-r)
 • in, im, ain, aim, ein, eim: đọc gần như chữ “anh” VD: vingt(vanh), plein(pờ-lanh)
 • an, am, en, em : đọc gần như chữ “ăng” VD: ans(ăng), dans(đăng), membre(măng-bờ-gờ).
 • on, om : đọc gần như chữ "ông" VD: sont(sông), mon(mông)
 • un, um : đọc gần như chữ "âng"
 • aï, oï: đọc tách ra hai phần VD: héroïque (ê ro ích cờ)
 • oi : đọc gần như chữ "oa". VD: toi(toa)
 • ou: đọc như chữ "u" VD: fou(phu)
 • u : đọc gần như chữ "uy"

Trên đây là chia sẻ của trung tâm tiếng Pháp Cap France về cách phát âm một số chữ, rất có ích trong quá trình học tiếng Pháp. Chúc các bạn học tiếng Pháp thật tốt.

 

Xem thêm

Cách luyện nói tiếng Pháp

>> Phân biệt chữ “H” trong phát âm tiếng Pháp

>>> Học tiếng Pháp với nối âm và phát âm

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...