Trung tâm dạy học Tiếng Pháp tại TPHCM -100% giáo viên người Pháp
Untitled Document
>>
>>
>>

Học Tiếng Pháp với 3 thì thường dùng trong việc diễn đạt về thời gian. Đây có thể coi là ba thi dễ nhớ, dễ sử dụng nhất khi học Tiếng Pháp.

Passé récent: quá khứ vừa mới 

Cách thành lập của thì quá khứ vừa mới  (Passé récent)

Présent de l'indicatif de "venir" + de + infinitif

Ví dụ minh họa:

  • Je viens de rencontrer avec mes amis  (Tôi vừa mới gặp những người bạn của tôi)
  • Nếu ở quá khứ: L'année dernière, je venais de terminer mes études. (Tôi vừa mới kết thúc việc học của mình năm ngoái)

Présent continu: Hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn dùng để nhấn mạnh lúc sự việc đang còn xảy ra

Cách thành lập của thì hiện tại tiếp diễn (Présent continu)

Présent de l'indicatif de "être" + en train de + infinitif

Ví dụ minh họa:

  • Nous sommes en train d'apprendre le francais au Cap France (Chúng tôi đang còn học tiếng pháp tại Cap France)
  • Nếu ở quá khứ: J'étais en train de lire roman.

Futur proche: Thì tương lai gần

Cách thành lập của thì tương lai gần (Futur proche)

Présent de l'indicatif de "aller" + infinitif

Ví dụ minh họa

  • Les Dupont vont passer au leurs vacances au Vietnam (Gia đình ông Dupont sắp đi nghỉ hè ở Việt Nam)
  • Nếu ở quá khứ: Marie allait partir en Italie

Ngoài ra còn có một cụm cấu trúc động từ dùng để diễn đạt sự việc "rất sắp" diễn ra: ÊTRE + SUR LE POINT DE + INFINITIF 

Ví dụ minh họa:

  • Je suis sur le point de finir mes exercice

Xem thêm

>TIẾNG PHÁP, THỨ NGÔN NGỮ DIỆU KỲ

 >>HỌC TIẾNG PHÁP QUA TRUYỆN NGẮN LA HAIE

>>> ĐỂ HỌC TIẾNG PHÁP HIỆU QUẢ, BẠN CẦN GHI NHỚ 6 ĐIỀU SAU

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...