Học tiếng Pháp với các câu thông dụng
>>
>>
>>

CÁC CÂU GIAO TIẾP TIẾNG PHÁP THÔNG DỤNG

Đối với các bạn mới bắt đầu học tiếng Pháp, cần biết qua về các câu tiếng Pháp thông đụng để dùng khi cần thiết.

Hỏi thăm sức khỏe ai đó như nào trong tiếng Pháp

comment vas-tu?

cậu có khỏe không?

comment ça va?

 

ça va?

bạn có ổn không?

 

très bien, merci

mình khỏe, cảm ơn cậu

ça va, merci

mình khỏe, cảm ơn cậu

pas mal, merci

không tệ lắm, cảm ơn cậu

pas très bien

mình không được khỏe lắm

 

et toi?

còn cậu thế nào?

Hỏi xem ai đó đang làm gì hoặc dạo này làm gì trong tiếng Pháp

tu fais quoi?

cậu đang làm gì đấy?

 

qu'est-ce que tu deviens?

dạo này cậu làm gì?

 

quoi de neuf?

 

 

j'ai beaucoup travaillé

làm việc nhiều

j'ai beaucoup travaillé sur mes cours

học nhiều

j'ai été très occupé(e)

dạo này mình rất bận

comme d'habitude

vẫn như mọi khi

pas grand-chose

không làm gì nhiều lắm

 

je viens de rentrer ...

 

du Maroc

 

de France

 

des États-Unis

 

Hỏi xem ai đó đang ở đâu trong tiếng Pháp

où es-tu?

cậu ở đâu đấy?

 

je suis ...

 

à la maison

 

au travail

 

en ville

 

à la campagne

 

aux magasins

 

dans le train

 

chez Julien

 

Trên đây là những chia sẻ của trung tâm tiếng Pháp Cap France về một số câu tiếng Pháp thông dụng. Hy vọng sẽ giúp ích được các bạn đang tự học tiếng Pháp.

Xem thêm

> Học tiếng Pháp với một số câu đơn giản

>> Các giới từ chỉ vị trí trong tiếng Pháp

>>> Một số cách sử dụng động từ rendre trong tiếng Pháp

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...

 
 

@capfrance.edu.vn

BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online