Trung tâm dạy học Tiếng Pháp tại TPHCM -100% giáo viên người Pháp
Untitled Document
>>
>>
>>

Khi học tiếng Pháp, việc phát âm chuẩn và biết cách nối âm được xem là khó khăn đối với những người tự học Tiếng Pháp.

Tuy nhiên cũng có một số loại sách Tiếng Pháp chỉ một số nguyên tắc và quy tắc nối âm.

Sau đây là một số lưu ý trong việc học phát âm và nối âm trong tiếng Pháp, sẽ rất hữu ích đối với những bạn mới bắt đầu làm quen với thứ ngôn ngữ này, hoặc những bạn tự học Tiếng Pháp

  • Phụ âm

Những âm được phát ra khi thay đổi luồng hơi trong khoang miệng, có thể khép miệng rồi bật mở đột ngột (trong tiếng Pháp, đó là các chữ b, c, d, g, k, m, n, p, q, t) hoặc thu hẹp khoang miệng (f, ch, j, l, r, s, v, w, x, z).

  • Nguyên âm

Âm được phát ra bằng việc rung các dây thanh quản. Các nguyên âm: tương đương với các chữ cái a, e, i, o, u, y, các tổ hợp chữ cái (e)au, ai, ei, in, ein, ain, on, un, oi, ou... Nguyên âm là bộ phận quan trọng nhất của âm tiết.

  • Nối âm

Đọc phụ âm cuối, vốn thường không được đọc, của một từ để nối với từ tiếp theo bắt đầu bằng một nguyên âm. Người ta tính một âm tiết mới khi nó có dạng phụ âm - nguyên âm.

Các phụ âm cuối thường được nối là [z, t, n, p, R].

  • Các trường hợp nối âm bắt buộc

Các trường hợp nối âm bắt buộc sau các từ: Un, deux, trois, six, dix, les, aux, des, ces, mes, tes, ses, nos, vos, leurs, quelques, plusieurs, certains, (de) nombreux, quels, aucun, mon, ton, son, tout, en, dans, chez, sans, sous, très, moins, mieux, plus, bien, trop.

 Hoặc "on", "vous", "nous" trước một động từ

Ví dụ:          On_a faim (nối âm)

                   Vous_achetez. (Nối âm)

 

  • Các trường hợp cấm nối âm

Các trường hợp cấm nối âm sau các từ: "Quand", "combien", "comment", trừ trong thành ngữ: (Ví dụ: Comment_allez-vous ?)

Hoặc "et", ví dụ: Et // elle apprend le français." (Không nối âm)

 

Xem thêm

>HỌC TIẾNG PHÁP VỚI BA THÌ THƯỜNG DÙNG TRONG VIỆC DIỄN ĐẠT VỀ THỜI GIAN

>>DU HỌC KHÔNG PHẢI LÀ THIÊN ĐƯỜNG

>>> CẤU TRÚC ĐI KÈM VỚI ĐỘNG TỪ AVOIR

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...