Trung tâm dạy học Tiếng Pháp tại TPHCM -100% giáo viên người Pháp
Untitled Document
>>
>>
>>

Khi đi du lịch các nước Châu Âu nói chung và Pháp nói riêng, thì việc biết được một vài câu giao tiếng Pháp sẽ mang lại cho bạn khá nhiều lợi ít. Điều đáng nói là khi các bạn ở nước Pháp thường người Pháp chỉ thích giao tiếp với chúng ta bằng tiếng mẹ để của họ hơn. Vì vậy khi bạn biết nói chút ít tiếng của họ, họ sẽ cảm thấy cảm kích bạn rất nhiều

1. Câu nói giao tiếp cơ bản khi du lịch Pháp:

Bonjour (bohn-zhoor): Xin chào

Au revoir (oh-rev-vwha): Tạm biệt

Je ne parle pas français. (Zhe ne parl pah frahn-say): Tôi không nói được tiếng Pháp

Parlez-vous anglais? (par-lay voo ahn-glay): Bạn biết nói tiếng Anh không?

Merci (mare-cee): Cám ơn

Je ne comprends pas. (Zhe ne cohmp-ron pas): Tôi không hiểu

Oui (we): Đúng; Non (noh): Không

Excusez-moi (ex-koo-say mhwa): Xin thứ lỗi

Où se trouve? Où est… ? (oo-ce-troove/oo eh): Ở đâu là…? 

2. Chủ đề Mua sắm 

Ouvert (ouw-ver): Mở cửa

Fermé (fair-may): Đóng cửa

Combien ça coûte? (Cohm-by-en sah coot): Cái đó giá bao nhiêu?

Puis-je l’essayer? (Pwee zhe leh-say-AY): Tôi có thể mặc thử nó chứ?

3. Giao tiếp  tại nhà hàng:

Je voudrais… (zhe vou-dray): Tôi muốn dùng món…

Avez-vous…? (ah-vay voo): Bạn có… không???

Xem thêm

>Phân biệt An và Anné

>>Cẩm nang du lịch Paris cho các bạn đang học tiếng Pháp

>>>Những thành tựu kiến trúc nổi tiếng của Pháp

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...