Từ vựng tiếng Pháp về bảy kì quan thế giới
>>
>>
>>

07 KỲ QUAN CỦA THẾ GIỚI ĐƯỢC GỌI BẰNG TIẾNG PHÁP NHƯ THẾ NÀO?

Các bạn mới học tiếng Pháp có biết bảy kì quan thế giới dịch ra tiếng Pháp như nào không? Đây chắc hẳn là một chia sẻ thú vị.

Ngọn hải đăng Alexandria dịch như nào trong tiếng Pháp

Le Phare d'Alexandrie : 

Tượng thần Mặt Trời Rhodes được dịch như nào trong tiếng Pháp

La statue de Bronze d'Hélios 

Lăng mộ của vua Mausolus được dịch như nào trong tiếng Pháp

 Le mausolée d'Halicarnaso 

Kim Tự Tháp Khê-ôp được dịch như nào trong tiếng Pháp

 Les Pyramydes de Kheop 

Vườn treo Babylon được dịch như nào trong tiếng Pháp

Les jardins suspendus de Babylon 

Tượng thần Zeus  được dịch như nào trong tiếng Pháp

Le temple d'Arthémis

Trên đây là một chia sẻ nhỏ thú vị của trung tâm tiếng Pháp Cap France đối với các bạn mới học tiếng Pháp về  bảy kì quan thiên nhiên của thế giới.

Xem thêm

Học tiếng Pháp về sân bay và máy bay

>> Học tiếng Pháp với các câu thông dụng

>>> Từ vựng Tiếng Pháp về Thiên Tai

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...

 
 

@capfrance.edu.vn

BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online