Từ vựng Tiếng Pháp về Thiên Tai tại học tiếng Pháp Cap France
>>
>>
>>

HỌC TIẾNG PHÁP THÔNG QUA CHUỖI TỪ VỰNG VỀ THIÊN TAI

Hôm nay, Học tiếng Pháp Cap France xin giới thiệu với bạn các từ vựng thuộc chủ đề thiên tai (catastrophes naturelles). Hy vọng sẽ hữu ích đối với các bạn đang tự học tiếng Pháp.

  • Cách diễn tả thiên tai, thảm họa trong tiếng Pháp

  un désastre < une catstrophe < un cataclysme.

  • Cách diễn tả trời hạn hán

   une sécheresse 

  • Cách diễn tả trời  động đất 

  un séisme = un tremblement de terre.

  • Cách diễn tả vòi rồng

  une tornade

  • Cách diễn tả  lở tuyết

   une avalanche

  • Cách diễn tả  núi lửa phun trào

  un volcan en eruption

  • Cách diễn tả  cháy rừng

  une incendie de forêt.

  • Cách diễn tả bão

   un ouragan < un typhon 

  • Cách diễn tả sóng thần

   un raz-de-marrée = un tsunami.

  • Cách diễn tả lũ lụt 

   une innondation.

 

Trên đây là các từ vựng chủ đề về thiên tai mà Học tiếng Pháp Cap France muốn chia sẻ với các bạn. Chúc các bạn học tiếng Pháp thật tốt.

 

 

Xem thêm

> Từ vựng tiếng Pháp về thời tiết

>> Tiếng Pháp chủ đề tình yêu

>>> Các giới từ chỉ vị trí

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...

 
 

@capfrance.edu.vn

BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online