Sử dụng câu điều kiện trong học tiếng Pháp cùng trung tâm tiếng Pháp Cap France
>>
>>
>>

Đối với các bạn đang học tiếng Pháp, chắc hẳn sẽ có lúc bị bỡ ngỡ trong việc sử dụng câu điều kiện trong quá trình học. Vậy, trong tiếng Pháp, cách sử dụng câu điều kiện như thế nào? Câu điều kiện trước hết chúng ta nhận thấy có những điểm na ná trong tiếng Việt, đó là gồm 2 mệnh đề phụ và mệnh đề chính. Các cách ử dụng như nào, chúng ta cùng tham khảo bài chia sẻ sau đây:

  • Câu điều kiện diễn tả một ước muốn (giả thiết không có thật hoặc hành động không thể thực hiện được ở thời điểm nói)

SI + IMPARFAIT -----> CONDITIONNEL PRÉSENT 
Ví dụ minh họa: Si j'étais riche, j'achèterais une grande villa
(Nếu tôi giàu có, tôi sẽ mua một biệt thự thật lớn)

Ở câu này, việc tôi giàu ở thì hiện tại là việc không có thật, không thể thực hiện được ngay ở hiện tại.

  • Câu điều kiện dùng để diễn tả một khả năng (hành động có thể sẽ được thực hiện)

SI + PRÉSENT -----> FUTUR SIMPLE
hoặc 
SI +PRÉSENT -----> IMPÉRATIF 
Ví dụ minh họa:
Si tu es encore fatigué, reste à la maison.
(Nếu cậu còn mệt thì hãy nghỉ ở nhà)

  • Câu điều kiện dùng để diễn tả một sự nuối tiếc (vì đã bỏ lỡ trong quá khứ)

SI + PLUS QUE PARFAIT -----> CONDITIONNEL PASSÉ
Ví dụ minh họa: En ce moment-là, si j'avais eu une caméra, j'aurais filmé l'arrivée de la course.
(Nếu lúc ấy mà tôi có một cái camera thì tôi đã quay lại cảnh về đích của cuộc đua rồi)

Trong quá khứ, điều ấy đã xảy ra và không thể có cách nào để thay đổi được.

  • Câu điều kiện được sử dụng để diễn tả một thói quen 

SI + PRÉSENT -----> PRÉSENT
Ví dụ minh họa: Si nous rentrons à notre village natal , nous faisons toujours du cerf-volant sur les champs.
(Cứ mỗi lần về quê, chúng tôi lại thả diều trên những cánh đồng)
Hy vọng bài viết chia sẻ của 
Học tiếng Pháp Cap France  về các cách sử dụng câu điều kiện sẽ giúp ích các bạn trong quá trình học tiếng Pháp. Chúc các bạn học tiếng Pháp thật tốt.

Câu điều kiện trong tiếng Pháp

Xem thêm

Động từ Préférer và cách sử dụng trong tiếng Pháp

>> Học tiếng Pháp - thể nguyên mẫu và thể mệnh lệnh

>>> Một số thì quan trọng trong tiếng Pháp

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...

 
 
BÀI KIỂM TRA
Gọi Ngay