Để hoàn thiện giấc mơ du học và đặt chân xuống đất Pháp, ngoài việc trang bị kiến thức, trang bị ngoại ngữ và tiền bạc bạn cũng nhớ phải tuân thủ đầy đủ các quy trình mà chính phủ Pháp đưa ra. Dưới đây, CapFrance sẽ liệt kê một số tuần tự tiến trình xin visa Du học Pháp.

BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online