Khảo sát khả năng sử dụng Tiếng Pháp của bạn
>>

Bài kiểm tra trình độ Tiếng Pháp được dựa trên cấu trúc của một đề thi TCF các năm, nhằm đánh giá trình độ Tiếng Pháp của bạn.

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHO BÀI KIỂM TRA? KIỂM TRA NGAY

(Lưu ý: Để có kết quả chân thực, bạn nên cố gắng hoàn tất bài kiểm tra trong vòng 30 phút.)

 

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...

 
 

@capfrance.edu.vn

BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online