Thì Quá Khứ Xa Plus Que Parfait Trong Tiếng Pháp

THÌ QUÁ KHỨ XA PLUS QUE PARFAIT TRONG TIẾNG PHÁP 

Trong Tiếng Pháp có 4 thì quá khứ chúng ta cần phải nắm rõ: le passé recent, le passé compose, l'imparfait, và le plus-que-parfait.

Bài học hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về thì quá khứ khá quan trong Plus que parfait....

Xem thêm

Cách Nói Đi Lại Bằng Phương Tiện Gì Trong Tiếng Pháp

CÁCH NÓI ĐI LẠI BẰNG PHƯƠNG TIỆN ĐI TRONG TIẾNG PHÁP, DÙNG EN HAY À

Để nói đi lại bằng phương tiện gì trong Tiếng Pháp, chúng ta có thể sử dụng En hoặc À. Vậy khi nào sử dụng En, khi nào sử dụng À. Hãy cùng Tiếng Pháp Cap France tìm hiểu ở bài học hôm nay

1. Sử dụng En:...

Xem thêm

Sự Khác Nhau Giữa Động Từ Visiter Và Rendre Visite à Trong Tiếng Pháp

CÁCH SỬ DỤNG GIỮA ĐỘNG TỪ VISITER VÀ RENDRE VISITE À TRONG TIẾNG PHÁP

Rất nhiều học viên mới bắt đầu học Tiếng Pháp hay sử dụng nhầm lẫn giữa động từ visiter khi muốn nói đi thăm ai đó....

Xem thêm

Cách Sử Dụng Động Từ Faire Trong Tiếng Pháp

MỘT VÀI CẤU TRÚC SỬ DỤNG ĐỘNG TỪ FAIRE TRONG TIẾNG PHÁP

Động từ "faire" là động từ đặc biệt và quan trọng trong Tiếng Pháp. Cùng tìm hiểu một số cấu trúc thông dụng đi kèm với động từ faire

 • Faire le poireau : đợi lâu  (le poireau : tỏi tây )
   
 • Faire du mal à quelqu`un : làm hại ai
   
 • Faire quelque chose/quelqu`un de qqch/qqn : làm cái gì/ai thành...
...

Xem thêm

Cách Sử Dụng Avant Trong Tiếng Pháp

CÁCH SỬ DỤNG AVANT TRONG TIẾNG PHÁP

Trong Tiếng Pháp, Avant có nghĩa là trước, trước khi. Avant được sử dụng như thế nào trong câu Tiếng Pháp. Chúng ta cùng Tiếng Pháp Cap France tìm hiểu ở bài học hôm nay.\

Có 3 cách đặt câu với Avant:

 • Avant + nom
 • Avant de + infinitif
 • Avant que + subjonctif
...

Xem thêm

Cấu Trúc Avoir Beau Trong Tiếng Pháp

CẤU TRÚC AVOIR BEAU + INFINITIF TRONG TIẾNG PHÁP

Các bạn đã từng nghe những câu có chứa "avoir beau" chưa? Đây cũng là một cấu trúc người Pháp thường dùng trong văn nói hằng ngày. Nó không liên quan đến tính từ beau mà chúng ta vẫn dùng để chỉ ai/ cái gì đẹp đâu nhé (Il est beau: Anh ấy đẹp trai, hoặc j’ai un beau jardin: Tôi có một khu vườn đẹp)....

Xem thêm

Quá Khứ Kép Passé Composé

THÌ QUÁ KHỨ KÉP - LE PASSÉ COMPOSÉ TRONG TIẾNG PHÁP

Quá khứ kép được dùng để kể lại những hành động của quá khứ. Thì quá khứ kép được thành lập với trự động từ « avoir » và « être » ở thì hiện tại + quá khứ phân từ

A. CÁCH THÀNH LẬP :

AVOIR/ ÊTRE (au présent) + PARTICIPE PASSÉ...

Xem thêm

Cách Đặt Câu Hỏi Trong Tiếng Pháp

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐẶT CÂU HỎI TRONG TIẾNG PHÁP

Trong Tiếng Pháp, chúng ta có thể phân chia câu hỏi thành 2 dạng: câu hỏi đóng và câu hỏi mở.

 • Mot interrogatif + est-ce que + Sujet + Verbe… ?
 • Mot interrogatif + Sujet + Verbe… ? (cách nói thường dùng)

 

 • Mot interrogatif + Verbe + Sujet… ?
...

Xem thêm

1234BÀI KIỂM TRA
Gọi Ngay