Phần mềm dùng để luyện nghe tiếng Pháp
>>
>>
>>

Phần mềm dùng để luyện nghe tiếng Pháp

Phần mềm dùng để luyện nghe tiếng Pháp

Nếu bạn muốn giao tiếp bằng tiếng Pháp (chứ không chỉ để vượt qua bài kiểm tra hoặc đọc bằng tiếng Pháp), việc luyện nghe với audio và podcast là việc bạn nên làm thường xuyên. Vì có một sự khác biệt rất lớn giữa tiếng Pháp khi bạn học trong sách và tiếng Pháp được nói bởi người Pháp, và các phương pháp truyền thống sẽ không chuẩn bị cho bạn đầu đủ như cách mà người Pháp thực sự nói chuyện trong giao tiếp thực tế. Dưới đây là những web luyện nghe rất bổ ích cho các bạn.

Phần mềm dùng để luyện nghe tiếng Pháp

FRENCH AUDIOBOOKS AND AUDIO MAGAZINES

http://www.thinklanguage.com/french/

http://editions-entrefilet.fr/pages/en/home.php

http://www.fluentfrench.com/

https://www.frenchtoday.com/learning-french/french-audio-books

https://www.thoughtco.com/top-french-audio-resources-1369416

Chúc các bạn học tập tốt 

 
 
BÀI KIỂM TRA
Gọi Ngay