Lịch Khai Giảng Các Khóa Học Tiếng Pháp tại CAP FRANCE
Talkshow Du Học Pháp Đào Tạo Dự Bị Tiếng Pháp, Cam kết đầu ra Học Tiếng Pháp Online Tốt Nhất Hồ Chí Minh Cap Education Chương Trình tuyển Sinh Du Học Dự Bị Pháp PreUp 2022 Dịch Vụ Du Học Trọn Gói Cap Education Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư Định Cư Canada Cap Education
Học phí dưới đây là học phí của 1 khóa học: Đối với lớp thường:1 khóa = 2 tháng,45 giờ(33h học bắt buộc + 12 giờ họcngoại khóa) Đối với lớp cấp tốc:
 • A1: 3 tháng,118 giờ(100 giờ học bắt buộc + 18 giờ học ngoại khóa)
 • A2:3 tháng,118 giờ(100 giờ học bắt buộc + 18 giờ học ngoại khóa)
 • B1: 4 tháng,164 giờ(140 giờ học bắt buộc + 24 giờ học ngoại khóa)
 • B2: 4 tháng,184 giờ(160 giờ học bắt buộc + 24 giờ học ngoại khóa)
LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ ƯU ĐÃIĐẾN 20% + Quà tặng lên đến 500.000đ(Xem chi tiết ưu đãi)
A.Các Lớp Tiếng Pháp Học Tại Trung Tâm
Các Lớp Tiếng Pháp tổng quát offline tại trung tâm, dành cho người mới bắt đầu, Trình độ A0
A1.1
Việt-Pháp
2-4-6 19h30-21h 24/6 2,400,000 1,920,000
A1.1
Việt-Pháp
T7-CN 15h-17h 18/6 2,400,000 1,920,000
A1.1
Việt-Pháp
7-CN 10h-12h
25/6
2,400,000 1,920,000
A1.1
Anh-Pháp
2-4-6 19h30-21h 15/6 3,300,000 2,140,000
7-CN 15h-17h 25/6 3,300,000 2,140,000
Cấp tốc A1
Việt-Pháp
2-3-4-5-6 10h-12h 24/6 8,800,000 6,940,000
3-5-7 18h-21h 25/6 8,800,000 6,940,000
Cấp tốc A1
Anh-Pháp
2-3-4
5-6
10h-12h 15/6 8,800,000 6,940,000
3-5-7 18h-21h 25/6 8,800,000 6,940,000
Các Lớp Tiếng Pháp tổng quát, Trình độ A1
A1.2
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 24/6 2,400,000 1,920,000
7-CN 15h-17h 25/6 2,400,000 1,920,000
A1.2
Anh-Pháp
3-5 19h-21h 30/6 3,300,000 2,640,000
7-CN 8h-10h 25/6 3,300,000 2,640,000
A1.2
Anh-Pháp
7-CN 15h-17h 26/6 3,300,000 2,640,000
A1.3
Việt-Pháp
2-4-6 19h30-21h 15/6 2,400,000 1,920,000
7-CN 15h-17h 18/6 2,400,000 1,920,000
A1.3
Anh-Pháp
2-4-6 19h30-21h 24/6 3,300,000 2,640,000
7-CN 8h-10h 25/6 3,300,000 2,640,000
A1.4
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 29/6 2,400,000 1,920,000
7-CN 8h-10h 25/6 2,400,000 1,920,000
A1.4
Anh-Pháp
7-CN 13h-15h 26/6 3,300,000 2,640,000
3-5 19h-21h 09/6 3,300,000 2,640,000
Các Lớp Tiếng Pháp tổng quát, Trình độ A2
A2.1
Việt-Pháp
7-CN 15h-17h 25/6 2,800,000 2,240,000
A2.1
Anh-Pháp
2-4-6 19h30-21h 29/6 3,600,000 2,880,000
A2.2
Việt-Pháp
2-4-6 19h30-21h 15/6 2,800,000 2,240,000
7-CN 8h-10h 25/6 2,800,000 2,240,000
A2.2
Anh-Pháp
2-4-6 19h30-21h 24/6 3,600,000 2,880,000
A2.3
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 15/6 2,800,000 2,240,000
7-CN 15h-17h 25/6 2,800,000 2,240,000
A2.3
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 24/6 3,600,000 2,880,000
A2.4
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 15/6 2,800,000 2,240,000
A2.4
Anh-Pháp
2-4-6 18-19h30 24/6 3,600,000 2,880,000
7-CN 10h-12h 25/6 3,600,000 2,880,000
Cấp tốc A2
Việt-Pháp
3-5-7 18h-21h 25/6 9,200,000 7,360,000
Cấp tốc A2
Anh-Pháp
2-3-4
5-6
8h-10h 29/6 9,200,000 7,360,000
Các Lớp Tiếng Pháp tổng quát, Trình độ B1
B1.1
Việt-Pháp
7-CN 15h-17h 25/6 3,300,000 2,640,000
B1.1
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 24/6 4,100,000 3,280,000
B1.2
Việt-Pháp
7-CN 13h-15h 18/6 3,300,000 2,640,000
B1.2
Anh-Pháp
2-4-6 19h30-21h 24/6 4,100,000 3,280,000
B1.3
Việt-Pháp
7-CN 13h-15h 25/6 3,300,000 2,640,000
B1.3
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 24/6 4,100,000 3,280,000
B1.4
Việt-Pháp
7-CN 13h-15h 18/6 3,300,000 2,640,000
B1.4
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 24/6 4,100,000 3,280,000
B1.5
Việt-Pháp
7-CN 13h-15h 25/6 3,300,000 2,640,000
B1.5
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 15/6 4,100,000 3,280,000
Cấp tốc B1
Việt-Pháp
3-5-7 18h-21h 30/6 13,500,000 10,800,000
Cấp tốc B1
Anh-Pháp
2-3-4-5-6 8h-10h 24/6 13,500,000 10,800,000
Các Lớp Tiếng Pháp tổng quát, Trình độ B2
B2.1
Pháp-Pháp
7-CN 10h-12h 25/6 4,200,000 3,360,000
B2.2
Pháp-Pháp
7-CN 8h-10h 25/6 4,200,000 3,360,000
Cấp tốc B2
Pháp-Pháp
3-5-7 18h-21h 25/6 14,900,000 11,920,000
Các Lớp Tiếng Pháp Luyện Thi Chứng Chỉ
DELF A2 7-CN 10h-12h 25/6 3,800,000 3,040,000
DELF B1 7-CN 8h-10h 25/6 4,500,000 3,600,000
DELF B2 7-CN 10h-12h 25/6 5,000,000 4,000,000
TCF Pháp 7-CN 15h-17h 25/6 4,500,000 3,600,000
TEF Canada 7-CN 13h-15h 25/6 5,000,000 4,000,000
TCF Canada 7-CN 15h-17h 25/6 5,000,000 4,000,000
Các Lớp Tiếng Pháp Kỹ Năng
Viết+Ngữ Pháp 2-4-6 10h-12h KG ngay 3,300,000 2,640,000
Phát Âm 3-5 10h-12h KG ngay 2,000,000 1,600,000
Giao tiếp 2-4-6 10h-12h KG ngay 3,300,000 2,640,000
Các Lớp Tiếng Pháp Thiếu Nhi, Độ Tuổi 7 - 12 Tuổi
ENF1 7-CN 15h-17h 25/6 4,000,000 3,200,000
ENF 2 7-CN 15h-17h 25/6 4,000,000 3,200,000
ENF 5 7-CN 15h-17h 25/6 4,000,000 3,200,000
B. Các Lớp Tiếng Pháp Online, tương tác trực tiếp
Các Lớp Tiếng Pháp tổng quát dành cho người mới bắt đầu online, Trình độ A0
A1.1 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 18h-19h30 24/6 2,400,000 1,920,000
2-4-6 20h-21h30 15/6 1,920,000
A1.1 ONL
Việt-Pháp
T7-CN 13h-15h 25/6 2,400,000 1,920,000
A1.1 ONL
Anh-Pháp
2-4 19h-21h 22/6 3,300,000 2,140,000
A1.1 ONL
Anh-Pháp
T7-CN 8h-10h 18/6 3,300,000 2,140,000
T7-CN 13h-15h 25/6
Cấp tốc A1 ONL
Việt-Pháp
3-5-7 18h-21h 30/6 8,800,000 6,940,000
2-3-4-5-6 8h-10h 24/6 6,940,000
Cấp tốc A1 ONL
Anh-Pháp
2-3-4-5-6 8h-10h 29/6 8,800,000 6,940,000
3-5-7 18h-21h 25/6
Các Lớp Tiếng Pháp tổng quát Online, Trình độ A1
A1.2 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 19h30-21h 24/6 2,400,000 1,920,000
7-CN 10h-12h 18/6
A1.2 ONL
Anh-Pháp
7-CN 8h-10h 26/6 3,300,000 2,640,000
3-5 19h-21h 30/6 2,640,000
A1.3 ONL
Việt-Pháp
T7-CN 15h-17h 25/6 2,400,000 1,920,000
2-4-6 18h-19h30 24/6
A1.3 ONL
Anh-Pháp
7-CN 8h-10h 26/6 3,300,000 2,640,000
2-4-6 19h30-21h 24/6 3,300,000 2,640,000
A1.4 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 19h30-21h 24/6 2,400,000 1,920,000
A1.4 ONL
Anh-Pháp
2-4-6 19h30-21h 29/6 3,300,000 2,640,000
Các Lớp Tiếng Pháp tổng quát Online, Trình độ A2
A2.1 ONL
Việt-Pháp
3-5 19h-21h 30/6 2,800,000 2,240,000
A2.1 ONL
Anh-Pháp
2-4-6 19h30-21h 24/6 3,600,000 2,880,000
A2.2 ONL
Việt-Pháp
T7-CN 8h-10h 25/6 2,800,000 2,240,000
A2.2 ONL
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 24/6 3,600,000 2,880,000
A2.3 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 18-19h30 24/6 2,800,000 2,240,000
A2.3 ONL
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 29/6 3,600,000 2,880,000
A2.4 ONL
Việt-Pháp
7-CN 15h-17h 25/6 2,800,000 2,240,000
A2.4 ONL
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 24/6 3,600,000 2,880,000
Cấp tốc A2 ONL
Việt-Pháp
3-5-7 18h-21h 25/6 9,200,000 7,360,000
2-3-4
5-6
8h-10h 24/6 9,200,000 7,360,000
Cấp tốc A2 ONL
Anh-Pháp
3-5-7 18h-21h 25/6 9,200,000 7,360,000
Các Lớp Tiếng Pháp tổng quát Online, Trình độ B1
B1.1 ONL
Việt-Pháp
7-CN 15h-17h 25/6 3,300,000 2,640,000
B1.1 ONL
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 24/6 4,100,000 3,280,000
B1.2 ONL
Việt-Pháp
7-CN 13h-15h 18/6 3,300,000 2,640,000
B1.2 ONL
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 29/6 4,100,000 3,280,000
B1.3 ONL
Việt-Pháp
7-CN 15h-17h 25//6 3,300,000 2,640,000
B1.3 ONL
Anh-Pháp
2-4-6 19h30-21h 24/6 4,100,000 3,280,000
B1.4 ONL
Việt-Pháp
7-CN 8h-10h 18/6 3,300,000 2,640,000
B1.4 ONL
Anh-Pháp
2-4-6 18h-19h30 24/6 4,100,000 3,280,000
B1.5 ONL
Việt-Pháp
2-4-6 19h30-21h 29/6 3,300,000 2,640,000
B1.5 ONL
Anh-Pháp
7-CN 15h-17h 18/6 4,100,000 3,280,000
Cấp tốc B1 ONL
Việt Pháp
3-5-7 18h-21h 25/6 13,500,000 10,800,000
Cấp tốc B1 ONL
Anh-Pháp-Pháp
3-5-7 18h-21h 30/6 13,500,000 10,800,000
Các Lớp Tiếng Pháp tổng quát Online, Trình độ B2
B2.1 ONL
Pháp-Pháp
2-4-6 18h-19h30 24/6 4,200,000 3,360,000
B2 ONL
Pháp-Pháp
2-3-4
5-6
8h-10h 29/6 14,900,000 11,920,000
LỚP THEO YÊU CẦU Theo lịch HV Theo lịch HV Theo lịch HV Liên hệ Liên hệ
C. Tuyển sinh du học Pháp 2022-2023, du học tháng 9/2022
Tuyển sinh chương trình
Du học dự bị Pháp Pre Up
Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Chi tiết chương trình

Để hiểu rõ lộ trình khóa học, học viên tham khảo chi tiết chương trình giảng:

Tặng 02 ngày học thử với lớp thường, và 1 ngày học thử với lớp cấp tốc.

Các lớp tiếng Pháp theo từng yêu cầu cụ thể của học viên/ quý phụ huynh/ quý công ty (giảng dạy tại công ty, giảng dạy tại nhà riêng, ...). Qúy học viên/ phụ huynh/ cty vui lòng liên hệ để được tư vấn hỗ trợ.

||| Câu chuyện thành công của học viên Cap Educationtại đây

>>> Hãy để học viên chia sẻ chúng tôi với bạn

Liên hệ ngay với CAP để nhận tư vấn trực tiếp các khóa học tiếng Pháp, các chương trình du học Pháp, du học Canada, chương trình xin định cư Canada sau tốt nghiệp.

Với công ty được đặt tại 2 quốc gia Pháp - Canada, chúng tôi đồng hành cùng các bạn các dịch vụ tại nước sở tại, định hướng và tư vấn các chương trình học, chương trình xin định cư sau khi tốt nghiệp trong suốt những năm du học.

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY!

Với 9 năm tồn tại và phát triển, Cap Education trở thành tổ chức giáo dục duy nhất sở hữu đội ngũ luật sư bản địa, có văn phòng đại diện tại cả 2 quốc gia Pháp - Canada, được cấp phép bởi Bộ GDDT và sở giáo dục đào tạo Tp. HCM đồng hành cùng bạn suốt những năm du học.

Cổng thông tin du học Pháp, du học Canada duy nhất bằng tiếng Việt, cung cấp đầy đủ các thông tin du học, học bổng, chọn trường, chọn ngành, hồ sơ du học, các chương trình định cư Canada, định cư Pháp mới nhất.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

HOẠT ĐỘNG HỌC VIÊN

 • 6 Bình luận
 • hai minh

  Học phí khóa cơ bản cho người mới bắt đầu như nào ạ

 • Cap Education trả lời:

  CAP xin chào bạn Hải Minh,

  CAP xin trả lời câu hỏi của bạn, học phí cho lớp cơ bản mới bắt đầu sẽ tùy thuộc vào lựa chọn khóa học của bạn.

  Hiện tại bạn đang muốn theo học lớp cấp tốc hoặc lớp thông thường. 

  >>> Học phí lớp cấp tốc sẽ diễn ra trong 3 tháng, với 11,5 giờ/1 tuần hiện tại học phí đang có ưu đãi chỉ còn 6.940.000 đồng

  >>> Học phí lớp thường diễn ra trong khoảng 2 tháng với 6h/1 tuần, học phí hiện tại đang có ưu đãi chỉ còn 2.140.000 đồng.

  CAP mời bạn xem chi tiết lịch khai giảng khóa học tại đây: https://capfrance.edu.vn/lich-khai-giang.html 

  Cảm ơn bạn rất nhiều. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan bạn có thể liên hệ trực tiếp CAP thông qua:

  Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
  • Hotline/ Zalo: 0916 070 169 - 0916 962 869 - 07 88 77 94 78

   

  Bạn muốn đăng ký học thử miễn phí Tiếng Pháp tại CAP, vui lòng đăng ký qua: Hotline/ Zalo: +84 916 070 169

 • Nguyễn Hữu Hùng

  Mình xin chào Cap France; Cap France cho mình hỏi điều kiện để du học dự bị tiếng pháp năm sau. Trung tâm có nhận tư vấn du học không?

 • Cap Education trả lời:

  CAP xin chào bạn Hữu Hùng. Cap xin trả lời 2 câu hỏi của bạn như sau:

  A. Điều kiện để du học dự bị tiếng ở Pháp:

  1. Bạn phải có bằng tiếng Pháp từ A2 trở lên (delf A2, hoặc TCF 250 điểm trở lên)

  2. Bạn đang theo học một đại học, đã tốt nghiệp, hoặc mới đậu 1 đại học ở Việt Nam nếu bạn mới tốt nghiệp THPT 

  3. Đã tốt nghiệp THPT, loại khá trở lên. Có nghĩa điểm tổng kết từ 7.0 trở lên.

  Bạn có thể tìm hiểu thêm các điều kiện du học Pháp, chương trình du học dự bị tiếng tại Pháp tại đây

  B. Cap Education có làm hồ sơ du học Pháp không ?

  Với công ty được đặt tại 3 quốc gia Việt Nam,  Pháp và Canada, Cap Education có dịch vụ hỗ trợ tư vấn, định hướng và xây dựng hồ sơ du học Pháp, cam kết đầu ra visa du học bằng hợp đồng. 

  Bên cạnh đó, Cap Education còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tại các nước sở tại ngay khi bạn bước chân đến Pháp du học, giúp bạn nhanh chóng ổn định cuộc sống để học tập như: Đưa đón tại sân bay, tìm nhà, các thủ tục hành chính tại Pháp, thủ tục nhập học,... 

  Bạn có thể vui lòng inbox fanpage Cap Education : Học Tiếng Pháp - Cap France để chúng tôi hỗ trợ bạn tốt nhất. 

   

 • Nguyễn Thị Hương

  Khóa học tháng 4, trung tâm có ưu đãi gì không ạ.

 • Cap Education trả lời:

  Xin chào Hương,

  Hiện tại Cap Education đang triển khai chương trình ưu đãi , bao gồm cả lớp online và offline như sau:

  - Ưu đãi 2 ngày học thử miễn phí trước khi đăng ký tham gia khóa học của trung tâm

  - Ưu đãi giảm 10% + quà tặng 1 triệu đồng cho lớp tiếng Pháp online, và offine A1.1 100% giảng viên Pháp. có trợ giảng Việt Nam học trực tiếp ở trung tâm quận 1, Hồ Chí Minh. 

  - Ưu đãi học phí các lớp còn lại, giảm lên đến 20% học phí. Chi tiết chương trình: giảm 10% học phí khi đăng ký trước 7 ngày học. giảm 15% khi đăng ký theo nhóm 2 - 3 người trước 7 ngày học. Giảm 20% học phí khi đăng ký nhóm từ 4 người trở lên trước 7 ngày học. 

  Nếu em còn thắc mắc gì thêm vui lòng inbox fanpage Học Tiếng Pháp - Cap France, hoặc gọi tới số: 0916 070 169. Cảm ơn em!

   

 • HUONG NGUYEN

  Xin chào CapFrance, Cho mình hỏi trung tâm có dạy một kèm một, dạy ôn lại và học mới thêm văn phạm trình độ B1-B2. Thời gian học trong bao lâu? Học phí bao nhiêu học với giáo viên Việt Nam có nhiều kinh nghiệm? Mình chỉ có thời gian học cuối tuần thứ bảy và chủ nhật Cảm ơn CapFrance.

 • Cap Education trả lời:

  Chào bạn Huong Nguyen

  Tại Cap Education có các lớp dạy kèm riêng theo yêu cầu và lộ trình học riêng biệt cho từng học viên. Học viên có thể lựa chọn học trực tiếp ( như: gia sư tại nhà, tại trung tâm, tại công ty). Hoặc học online.

  Với lớp theo yêu cầu, bài giảng sẽ được thiết kế riêng biệt theo trình độ và khả năng tiếp nhận của học viên, cũng như lịch của học viên. Bạn có thể học kèm 1 - 1, hoặc học kèm nhóm 1 - 5 (Với nhóm bạn ít hơn hoặc  = 5 thành viên)

  Bạn có thể inbox cho fanpage Học Tiếng Pháp - Cap France, hoặc gọi tới số điện thoại/ Zalo: +84 916 070 169 để CAP tư vấn kỹ bạn khóa học.

  Cảm ơn bạn rất nhiều !

   

 • Lực

  Xin chào trung tâm, Mình mong muốn đến pháp năm sau du học,mình cần được tư vấn rõ hơn chương trình du học năm sau. Cap France tư vấn giúp mình.

 • Cap Education trả lời:

  Xin chào Lực,

  Chị đã gửi tin nhắn chi tiết cụ thể chương trình du học dự bị PreUp của Cap Education, sẽ du học vào tháng 2.2022, cam kết đầu ra du học qua email của em. 

  Em vui lòng kiểm tra email giúp chị nha. Cảm ơn em nhiều!

   

 • Nguyễn Lan Anh

  Trung tâm cho em hỏi, em muốn đăng ký khóa online, thì đăng ký như thế nào ạ ? Em cảm ơn.

 • Cap Education trả lời:

  Chào bạn Lan Anh,

  Để đăng ký khóa học tiếng Pháp online tại C.A.P có 2 hình thức ghi danh như sau:

  1. Ghi danh trực tiếp tại trung tâm, địa chỉ: 55/25 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Hồ Chí Minh, nếu bạn đang sinh sống tại Tp. Hồ Chí Minh

  2. Nếu bạn không ở tại Tp.Hồ Chí Minh, bạn có thể ghi danh trực tuyến thông qua:

  • Thông qua số điện thoại hotline của C.A.P Education: 0916 070 169 - 0916 962 869 - 07 88 77 94 78 
  • Thông qua zalo của C.A.P Education: +84916 070 169

  Nếu bạn còn thắc mắc gì khác, bạn có thể chat trực tiếp với bộ phận tư vấn  viên của trung tâm.

  Cảm ơn Lan Anh nhiều. Chúc bạn ngày mới tốt lành!

   

 • Xem thêm bình luận >>

Yêu cầu nhập thông tin Email hợp lệ ...!

 

GIẢNG VIÊN

Stephen Karim

Cố Vấn, Trưởng Bộ Môn, Giảng Viên

Tại Cap Education, chúng tôi chọn triết lý giáo dục "Nhân Bản - Toàn Diện", lấy con người làm trung tâm, lấy kiến thức làm nền tảng. Chúng tôi mang đến sứ mệnh đào tạo thế hệ học sinh, sinh viên có kiến thức, kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng sống, biết yêu thương, tôn trọng, sáng tạo & tinh thần tự học để hội nhập quốc tế, trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm, có tầm nhìn.

Trần Thu

Thạc sĩ sư phạm ngôn ngữ Pháp

Đến với nghề là duyên, nhưng theo được nghề nhờ cái tình. Bằng kinh nghiệm giảng dạy tại Pháp 5 năm & hơn 30 năm tại Việt Nam, cô muốn đóng 1 phần sức lực tiếp sức những lứa học sinh - sinh viên chạm tới giấc mơ du học.

Học bất kỳ ngoại ngữ nào, đặc biệt là tiếng Pháp, các bạn cần phải có ý chí, nghị lực, mục tiêu học tập rõ ràng, đặc biệt là tinh thần tự học. Có như vậy, các bạn mới đạt được những kỳ vọng đề ra.

BẠN MUỐN NHẬN TƯ VẤN
& HỖ TRỢ TỪ C.A.P

 • Trãi nghiệm phương pháp học Tiếng Pháp hiệu quả tại Cap Education
 • Tư vấn dịch vụ xây dựng chiến lược hồ sơ du học Pháp, Canada.
 • Tư vấn dịch vụ định cư Canada bằng con đường đầu tư
 • Các dịch vụ tại nước sở tại Pháp & Canada (Tìm nhà, đưa đón sân bay, thủ tục nhập học, thủ tuc hành chính, đặt vé máy bay,...)

Hơn 30.000 học viên đã thành công, và giờ đến lượt bạn!


(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...!