Truyện Ngắn Tiếng Pháp Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Học Tiếng Pháp
>>
>>
>>
HỌC TIẾNG PHÁP BẰNG VIỆC ĐỌC NHỮNG MẪU CHUYỆN NGẮN MỖI NGÀY - UNE PETITE HISTOIRE
 

Une jeune fille confie à son amie :

- Mon rêve, ce serait d’épouser un archéologue.

- Ah bon, pourquoi ?

- Parce que, plus on vieillit, plus il vous aime.

                              Vocaulaire :

  •  Archéologue (n) : nhà khảo cổ
  • Vieillir (v) : già đi, già đời, cũ, lỗi thời

Truyện Ngắn Tiếng Pháp Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Học Tiếng Pháp

Đọc những mẫu truyện ngắn bằng Tiếng Pháp giúp chúng ta có thêm từ vựng, biết được cách hành văn và viết văn của người Pháp. Hãy vào website Cap France mỗi ngày để đọc những mẫu chuyện vui và bổ ích này nhé!

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...

 
 
BÀI KIỂM TRA
Gọi Ngay