Dịch vụ của chúng tôi
Hệ Thống Học Tiếng Pháp Toàn Diện Cap Education Sinh Nhật CAP 9 Tuổi Chương Trình tuyển Sinh Du Học Dự Bị Pháp PreUp 2022 Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư Định Cư Canada Cap Education

DỊCH VỤ CUNG CẤP - NOS SERVICES - OUR SERVICES

Chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ (đào tạo Tiếng Pháp, kết hợp chương trình huấn luyện, các dịch vụ hỗ trợ tại các nước sở tại, ...) nhằm giúp bạn đạt mục tiêu làm chủ Tiếng Pháp, du học Pháp, du học Canada, xin định cư Canada bằng con đường đầu tư trong thời gian ngắn nhất.

CÁC DỊCH VỤ TẠI C.A.P:

1. Đào Tạo Tiếng Pháp OFFlINE – ONLINE

 • Khóa Tiếng Pháp tổng quát từ cơ bản đến nâng cao.
 • Khóa Tiếng Pháp kỹ năng: luyện nghe, luyện viết, luyện nói, luyện phát âm, phục vụ du học, định cư, làm việc, xin quốc tịch, xét tốt nghiệp, du lịch,...
 • Luyện thi chứng chỉ Tiếng Pháp TCF, DELF, DALF, TEF, TCF Canada cho du học, định cư, làm việc, xét tốt nghiệp.
 • Tiếng Pháp dành cho thiếu nhi độ tuổi từ 7 – 12 tuổi.

2. Chương trình đào tạo Du Học Dự Bị Pháp PRE UP, Cam Kết Đầu Ra Trong 6 Tháng

 • Dành cho đối tượng học sinh – sinh viên muốn du học Pháp trong 6 – 8 tháng.
 • Trình độ Tiếng Pháp: Mới bắt đầu, chưa biết gì Tiếng Pháp.
 • Đào tạo ngôn ngữ, kỹ năng, tư vấn & xây dựng hồ sơ, du học Pháp.

3. Đào Tạo Các Khóa Kỹ Năng Du Học

 • Các khóa đào tạo kỹ năng giúp học viên tư duy, định hướng ngành học, nghề nghiệp, khám phá điểm mạnh của bản thân.
 • Các kỹ năng mềm: phỏng vấn, hướng dẫn viết CV, thư động lực chuẩn để du học, tìm học bổng, tìm việc làm,....
 • Khóa kỹ năng sống cần thiết khi du học.
 • Khóa kỹ năng hướng dẫn thủ tục hành chính giúp hòa nhập cuộc sống tại Pháp, Canada.

4. Dịch Vụ Hồ Sơ Du Học Pháp & Canada

 • Tư vấn & xây dựng chiến lược, hồ sơ du học Pháp & Canada

5. Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư Định Cư Canada

 • Tư vấn & xây dựng chiến lược hồ sơ xin định cư Canada bằng con đường đầu tư.

6. Dịch Vụ Hỗ Trợ Khác:

 • Tìm nhà, đưa đón sân bay, thủ tục nhập học, thủ tục hành chính tại nước sở tại (Pháp, Canada), đặt vé máy bay,....

Nous offrons tous les services (formation en langue française combinée à des programmes de formation, services de soutien dans les pays d'accueil, ...) pour aider aux apprenants à atteindre leur objectif de maîtrise du français, étudier à l'étranger en France ou au Canada ainsi que l’obtention du Visa Investisseur au Canada par l'entremise du Programme Immigrant Investisseur du Canada.

1. Cours de français en ligne/ et à l’école
Nous mettons particulièrement l'accent sur la communication en encourageant discussions, débats et conversations pour que vous vous sentiez en confiance dans les échanges réalisés en situation réelle.
Avec notre approche communicative et actionnelle, vous pourrez comprendre notre langue telle qu'elle est parlée par les Français et l'utiliser plus naturellement.
 • Notre cours de français général pour adultes s'étend du niveau débutant (A1) au niveau avancé (B2/C1).
 • Notre cours particulier de français aborde tant les 5 compétences langagières (compréhension écrite et orale, production écrite et orale, interaction) que la grammaire, le vocabulaire, la phonétique, les expressions imagées et les différents registres de langue.
 • Cours de préparation aux examens aux certificats de français TCF, DELF, DALF, TEF Canada, TCF Canada pour étudier à l'étranger, s'installer en France ou au Canada, etc.
 • Cours de français pour les enfants de 7 à 12 ans.
2. La Programme PRE-UP (French Preparatory Study Abroad) avec 6 mois d'engagement de résultat
 • Pour les étudiants qui souhaitent aller en France pour leurs études durant 6 à 8 mois.
 • Niveau de français : débutant en français.
 • Formation en langues et compétences, conseil et création de profil étudiant en France.
3. Cours de formation professionnelle
 • Les cours de formation professionnelle aident les étudiants à réfléchir et à orienter leur spécialisation, leur carrière, ainsi qu'à explorer leurs propres forces et faiblesses.
 • Compétences générales : entretiens, formation à l'enseignement de CV, lettres de motivation pour étudier à l'étranger, trouver des bourses, trouver un emploi, etc.
 • Cours sur les compétences essentielles de la vie durant les études à l'étranger.
 • Cours d'instruction sur les procédures administratives pour aider à s'intégrer dans la vie en France, Canada.

4. Service de profil étudiant français et canadien

 • Conseil et construction de stratégies et profil d’études en France et au Canada

5. Service canadien de conseil en investissement pour les immigrants

 • Consultation et développement d'une stratégie de demande d'immigration canadienne par l’investissement

6. Autres services de soutien

 • Recherche d'un logement d’étudiant ou chez un habitant,  les déplacements vers ou depuis un Aéroports, procédures d'admission, démarches administratives dans le pays d'accueil (France, Canada), réservation de billets d'avion, etc.

We provide all services (French language training combined with training skills programs, supporting services in the host countries, ...) to help learners achieve their goal of mastering French, studying abroad in France or in Canada as well as apply to Canada by investment in the shortest time.

1. OFFLINE - ONLINE French languages course
 • General French course from beginner to advanced.
 • French Language Skills course: listening, writing, speaking, pronunciation, studying abroad, settling, working, applying for citizenship, graduation, tourism, etc.
 • Exam preparation course for French certificates TCF, DELF, DALF, TEF Canada, TCF Canada for studying abroad, settling, working, and graduating.
 • French for kids aged 7 - 12 years old.
2. PRE-UP (French Preparatory Study Abroad) program with 6 months Outcome Standard commitment 
 • For students who would like to study in France for 6-8 months.
 • French level: Beginner or unknown to French.
 • Language and skills training, consulting & building profile to study in France.
3. Study Abroad Skills training Courses
 • Skills training courses help students prepare and orient their majors, careers as well as explore their own strengths and weaknesses. 
 • Soft skills: practice interview skill, learn how to effectively prepare CV and letter of motivation to study abroad, find scholarships and find jobs, etc.
 • Equip the essential life skill course in foreign country.
 • Administration procedures will provide the course to help integrate into life in France and Canada.
4. French & Canadian Student Profile Service
 • Consulting & building strategies and profile in studying in France & Canada
5. Canadian Immigrant Investment Advisory Service
 • Consulting and developing a Canadian immigration application strategy by investment 
6. Other Supporting Services
 • Finding houses or homestay, airport transfers, do paper works with government, administrative procedures in the host country (France, Canada), air ticket booking, etc

GIẢNG VIÊN

Trần Thu

Thạc sĩ sư phạm ngôn ngữ Pháp

Đến với nghề là duyên, nhưng theo được nghề nhờ cái tình. Bằng kinh nghiệm giảng dạy tại Pháp 5 năm & hơn 30 năm tại Việt Nam, cô muốn đóng 1 phần sức lực tiếp sức những lứa học sinh - sinh viên chạm tới giấc mơ du học.

Học bất kỳ ngoại ngữ nào, đặc biệt là tiếng Pháp, các bạn cần phải có ý chí, nghị lực, mục tiêu học tập rõ ràng, đặc biệt là tinh thần tự học. Có như vậy, các bạn mới đạt được những kỳ vọng đề ra.

Stephen Karim

Cố Vấn, Trưởng Bộ Môn, Giảng Viên

Tại Cap Education, chúng tôi chọn triết lý giáo dục "Nhân Bản - Toàn Diện", lấy con người làm trung tâm, lấy kiến thức làm nền tảng. Chúng tôi mang đến sứ mệnh đào tạo thế hệ học sinh, sinh viên có kiến thức, kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng sống, biết yêu thương, tôn trọng, sáng tạo & tinh thần tự học để hội nhập quốc tế, trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm, có tầm nhìn.

BẠN MUỐN NHẬN TƯ VẤN
& HỖ TRỢ TỪ C.A.P

 • Trãi nghiệm phương pháp học hiệu quả, tiết kiệm chi phí.
 • Tư vấn xây dựng chiến lược hồ sơ du học Pháp, cam kết đầu ra. 100% học viên CAP đạt visa du học năm 2022.
 • Tư vấn du học, định cư Canada bởi các chuyên gia, luật sư hàng đầu tại Canada
 • Các dịch vụ tại nước sở tại Pháp & Canada (Tìm nhà, đưa đón sân bay, thủ tục nhập học, thủ tuc hành chính, đặt vé máy bay,...)

Hơn 35.000 học viên đã thành công, và giờ đến lượt bạn!


(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...!