DELF CHỨNG CHỈ TIẾNG PHÁP
>>
>>
>>

DELF-CHỨNG CHỈ TIẾNG PHÁP

Với những bạn học Tiếng Pháp, chắc hẳn đã nghe đến chứng chỉ tiếng Pháp DELF, chứng chỉ Tiếng Pháp TCF. Hai loại chứng chỉ đó là gì? Vì sao chúng ta lại cần nó, cùng tìm hiểu về bài viết sau cùng CapFrance.edu.vn nhá

Chứng chỉ DELF là gì ?

DELF là chứng chỉ kiểm tra khả năng Pháp ngữ của các bạn, là bài kiểm tra đánh giá trình độ năng lực Tiếng Pháp, và khả năng sử dụng Tiếng Pháp của các bạn, khi các bạn muốn theo học một trường bằng chương trình Tiếng Pháp ở đất nước nói Tiếng Pháp, các bạn muốn định cư, hoặc sinh sống làm việc ở đất nước nói tiếng Pháp .Bài thi được đánh giá bởi CIEP Thuộc bộ Giaó dục pháp

DELF bao gồm 4 cấp độ :

Đầu tiên của CEFR( Khung tham chiếu ngôn ngữ Châu Âu ) : A1,A2,B1,B2. Được gọi chung là DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, hoặc cao hơn là  C1 hay C2 được đánh giá qua bài thi DALF C1, DALF C2

DELF-CHỨNG CHỈ TIẾNG PHÁP

Bài thi DELF gồm 3 hình thức:

  • DELF PRIM Cho học sinh tiểu học  từ 8 đến 12 tuổi ( chỉ cấp độ A1)
  • DELF Junior et Scolaire cho học sinh trung học từ 12 đến 16 tuổi
  • DELF cho các đối tượng còn lại

Các hình thứ thi như nhau và được cấp bằng như nhau .Điều khác duy nhất là tài liệu và chủ đề thay đổi theo phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi và thiếu niên ở 2 hình thức đầu.

Bài thi gồm 4 kĩ năng nghe nói đọc viết .Các thi sinh thi nghe đọc viêst trong 1 buổi và thi nói riêng 1 buổi

PHẦN 1 : Thi nghe

Mỗi bài thí sinh được nghe 2 lần vứ 2 được nghe 1 lần  với độ dài ít nhất là 3phút ở cấp độ A1 và cao nhất là 6phút ở cấp độ B1 .Còn đối với B2 thí sinh sẽ phải nghe 2 bài .bài thứ nhất đực nghe 2 lần và bài thứ 2 nghe 1 lần khoảng 8phút cho mỗi bài

>>>> Bạn có thể nghe những bài hát tiếng Pháp giúp bạn tiến bộ hơn

PHẦN 2 : Thi đọc

phần thi này chue yếu kiểm tra trình độ đọc hiểu của thí sinh .ở cấp độ A1 và A2 bài đọc ngắn và các biển báo chi dẫn .Ở cấp độ B1 và B2 độ dài khảong 1000 từ ở bài thi B2

PHẦN 3 : Thi viết

Nội dung sẽ thay đổi theo tùng lứa tuổi và tù cấp độ

PHẦN4 : Thi nói

Ở cấp độ A1 và A2 thí sinh sẽ tham gia vào một đoạn đối có định hướng với giám khảo .đc gợi ý chủ đề bài nói .Còn đối với B1  thí sinh vẫn tham gia với giám khảo theo sau là 1 bài tập tương ác và phần thảo luận về một tài liệu được cung cấp .

THANG ĐIỂM : Mỗi bài thi được chấm theo thang điểm 25 và các bài thi sẽ lag 100 diểm .Mức tối thiểu để đậu là 5/25 ở mỗi phần thi và tổng điểm đạt ít nhất 50/100

Nhìn vậy thôi chứ đơn giản để lấy chứng chỉ này lắm các bạn ạ, chỉ cần siêng năng cần cù cộng cùng chúng tôi thì sẽ đạt được một cách dễ dàng  

 
 
BÀI KIỂM TRA
Gọi Ngay