TCF - CHỨNG CHỈ TIẾNG PHÁP
>>
>>
>>

TCF - CHỨNG CHỈ TIẾNG PHÁP

Chứng chỉ Tiếng Pháp TCF TP VÀ TCF DAP là gì?

Đối với những bạn học Tiếng Pháp, mong muốn theo học bằng chương trình Tiếng Pháp, ở những nước nói Tiếng Pháp, cần phải trãi qua một bài kiểm tra năng lực trình độ tiếng Pháp, để đánh giá đủ khả năng theo học. Khi các bạn có kế hoạch du học Pháp, các bạn tìm hiểu sẽ biết đến 2 loại chứng chỉ được chấp nhận, đó chính là DELF và TCF.

Vậy chứng chỉ Tiếng Pháp TCF là gì?

Chứng chỉ Tiếng Pháp TCF là chứng chỉ Tiếng Pháp quốc tế, đánh giá trình độ năng lực Tiếng Pháp, được công nhận tại Pháp và các nước nói Tiếng Pháp, khi các bạn muốn đi du học, nhập quốc tịch Pháp, làm việc và sống tại đất nước nói Tiếng Pháp.

TCF- Chứng chỉ tiếng Pháp cần phải có khi đi du học

Đối với những bạn tốt nghiệp các ngành đào tạo Tiếng Pháp ở các trường ở Việt Nam, bằng cấp của các bạn cũng không được công nhận và không được miễn thi bài kiểm tra năng lực trình độ Tiếng Pháp TCF, hoặc DELF. Điều đó có nghĩa, nếu các bạn chưa có 1 trong 2 chứng chỉ TCF hoặc DELF, đều phải trãi qua kỳ thi nếu muốn du học, làm việc, hoặc nhập tịch.

TCF được chia làm 2 loại, TCF DAP và TCF TP. TCF DAP dành cho những bạn theo học hệ đại học năm 1, TCF TP dành cho những bạn theo học hệ đại học từ năm 2, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ,...

Đối với những bạn theo học dự bị Tiếng có thể thi chứng chỉ TCF TP hoặc TCF DAP. TCF DAP diễn ra 1 năm 4 lần vào các tháng 10, tháng 11, tháng 12, và tháng 1. TCF TP diễn ra hầu hết tất cả các tháng

Một đề thi TCF gồm 2 phần :

  • Phần 1: Kéo dài 1h30p gồm 3 bài thi dưới dạng trắc nghiệm:

             Nghe hiểu

             Ngữ pháp và từ vững

             Đọc hiểu

  • Phần 2 : là dạng bài thi viết kéo dài 60p

(Sau kỳ thi, các bạn được phát bằng công nhận được xếp loại theo từng trình độ từ A1-C2 theo qui định của Hội Đồng Châu Âu dựa vào tổng điểm thi cả 3 phần của các bạn).Đối với chứng chỉ TCF sẽ không có đậu và rớt mà sẽ dựa vào tổng điểm 3 phần thi để đánh giá xếp năng lực trình độ Tiếng Pháp của bạn.

• Nếu bạn đạt điểm từ 0- <200 điểm (Tương đương trình độ DELF A1)

• Nếu bạn đạt từ trên 200 điểm - 300 điểm (tương đương trình độ DELF A2) • Nếu bạn đạt >300 điểm - <400 điểm (Tương đương trình độ DELF B1)

• Nếu 400 điểm - <500 điểm (Tương đương trình độ DELF B2)

• Nếu 500 điểm - <600 điểm (Tương đương trình độ DALF C1)

• Nếu 600 điểm - <699 điểm (Tương đương trình độ DALF C2)

Các bạn có thể tham khảo mẫu văn bằng mẫu bên dưới, là văn bằng do học viên đạt được trong kỳ thi TCF vừa qua.

Đối với dạng đề thi TCF, tập trung nhiều về ngữ pháp. Và hầu hết sinh viên Việt Nam gỡ được điểm toàn bài thi TCF nhờ vào phần ngữ pháp và từ vựng. Đối với chứng chỉ Tiếng Pháp TCF, phần nói không yêu cầu bắt buộc thi, tuy nhiên, nếu các bạn xin theo học ở trường yêu cầu có phần nói trong bài kiểm tra đánh giá năng lực Tiếng Pháp, các bạn có thể đăng ký thêm mục thi nói.

Để làm bài tốt kỳ thi TCF, các bạn cần phải có kiến thức vững chắc về ngữ pháp

>>>Tìm hiểu thêm chứng chỉ Tiếng Pháp DELF - DALF đánh giá năng lực trình độ Tiếng Pháp

>>> Khóa học củng cố văn phạm và luyện giải đề kỳ thi TCF ở Cap France

 
 

@capfrance.edu.vn

BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online