Học tiếng Pháp cùng trung tâm tiếng Pháp Cap France - Phân biệt 2 động từ “aller” và “venir”
>>
>>
>>

PHÂN BIỆT SỰ KHÁC NHAU GIỮA ĐỘNG TỪ ALLER VÀ VENIR

Hai động từ Aller và Venir là 2 động từ được gặp khá nhiều. Đối với các bạn vừa mới bắt đầu học tiếng Pháp, chắc hẳn sẽ có lúc gặp khó khăn trong việc phân biệt 2 động từ này. Học Tiếng Pháp Cap France sẽ giúp các bạn phân biệt sự khác nhau và cách dùng của 2 động từ.

Động từ Aller

  • Động từ Aller: Đi với giới từ + điểm đến

Ví dụ minh họa : Je vais à l’école en bus (Tôi đến tường bằng xe bus)

 

  • Động từ Aller được dùng khi người nói muốn được đi theo ai đó.

Ví dụ minh họa :  Pierre et Luc partent au bord de la mer. J’ai envie d’aller avec eux. (Pierre và Luc sẽ đi biển. Tôi muốn đi cùng họ). 
 

  • Động từ Aller  đi kèm với một động từ nguyên mẫu chỉ một hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Ví dụ minh họa :  Mes amis vont faire une fête demain soir (Những người bạn của tôi sẽ làm một bữa tiệc vào tối ngày mai). 

 

Động từ Venir

  • Động từ Venir  thường đi kèm với giới từ « de » + một danh từ chỉ địa điểm diễn đạt nguồn gốc.

Ví dụ minh họa : Ils sont venus de Paris (Họ đến từ Paris)

 

  • Động từ Venir  được sử dụng khi một người (khác người nói) đi theo người nói.

Ví dụ minh họa :  Nous allons au café. Vous venez avec nous ? (Chúng tôi sẽ đi uống cà phê. Các bạn sẽ đi cùng chứ?) 
 

  • Venir  đi với << de>> + động từ nguyên mẫu: Dùng để diễn đạt việc làm vừa mới xãy ra tức thì.

Ví dụ minh họa : Tu veux boire quelque chose ?- Non, merci, je viens de boire un café (Bạn muốn uống cái gì đó không? Không, cảm ơn, tôi vừa uống cà phê rồi).

Hy vọng bài viết chia sẻ của trung tâm tiếng Pháp Cap France  về điểm khác biệt giữa “aller” và “venir” giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn học tiếng Pháp hiệu quả.

 

Xem thêm:

>Phân biệt plus tôt và plutôt trong Tiếng Pháp

>>Phân biệt  Falloir  và valoir trong tiếng Pháp

>>> Phân biệt Voir và voire trong tiếng Pháp

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...

 
 

@capfrance.edu.vn

BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online