Học tiếng Pháp với Học tiếng Pháp Cap France- phân biệt Voir & voire
>>
>>
>>

PHÂN BIỆT SỰ KHÁC NHAU GIỮA VOIR VÀ VOIRE TRONG TIẾNG PHÁP

Đối với các bạn đang học tiếng Pháp, chắc hẳn sẽ có lúc gặp khó khăn trong việc phân biệt “Voir & voire”.  Sau đây là chia sẻ của trung tâm tiếng Pháp Cap France  về sự khác biệt giữa Voir & voire dành cho các bạn đang học tiếng Pháp.

  • Voir

Voir là động từ ở dạng nguyên mẫu.

Ví dụ minh họa: Ma cousine arrive demain de Paris pour me voir(Ngày mai, em họ của tôi từ Paris đến thăm tôi).

Ví dụ minh họa:Nous avons demandé à voir les documents avant d'en débattre(Chúng tôi muốn xem tài liệu trước khi thảo luận).

Ví dụ minh họa:Je demande à voir le résultat(Tôi muốn xem kết quả)

Ví dụ minh họa:Il faut voir à faire réparer la voiture(Phải coi người ta sửa xe)

Để chắc chắn đó là động từ "voir", ta có thể thay thế “voir” bằng một động từ khác:

Ví dụ minh họa: Nous avons demandé à voir les documents avant d'en débattre.
                        Nous avons demandé à étudier les documents avant d'en débattre.


Ví dụ minh họa:Je demande à voir le résultat.

                       Je demande à constater le résultat.

  • Voire 

Voire là phó từ.

Ví dụ minh họa: Il faudra deux semaines, voire trois, pour comprendre ce cours (Sẽ phải mất hai tuần, thậm chí là ba tuần, để hiểu bài giảng này)
Ví dụ minh họa:Je vais mettre trois jours pour te rejoindre là-bas, voire plus (Tớ sẽ mất ba ngày mới đuổi kịp cậu tới đó, thậm chí là hơn nữa!).

Ví dụ minh họa:Il pourrait sacrifier sa carrière, son mariage, voire sa vie pour cette femme(Anh ấy có thể hi sinh sự nghiệp, hôn nhân, thậm chí cả tính mạng vì người phụ nữ này)

Để chắc chắn đó là liên từ “voire”, ta có thay thế “voire” bằng “et même”.

Ví dụ minh họa:Il faudra deux semaines, voire trois, pour comprendre ce cours

                      Il faudra deux semaines, et même trois, pour comprendre ce cours.

Voire thường đi kèm với “même”. 
Il faudra deux mois, voire même trois, pour mener à bien l'opération.

Trên đây là chia sẻ của trung tâm tiếng Pháp Cap France  về điểm khác biệt giữa “Voir & voire”  cho các bạn đang học tiếng Pháp. Chúc các bạn học tiếng Pháp hiệu quả.

Xem thêm

Phân biệt : du & dû trong tiếng Pháp

>>Phân biệt Peut être & Peut-être trong tiếng Pháp

>>> Phân biệt : Compréhensible & Compréhensif trong tiếng Pháp

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...

 
 

@capfrance.edu.vn

BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online