Học tiếng Pháp cùng trung tâm tiếng Pháp Cap France - thể nguyên mẫu và thể mệnh lệnh
>>
>>
>>

THỂ NGUYÊN MẪU VÀ THỂ MỆNH LỆNH TRONG TIẾNG PHÁP

Đối với các bạn đang học tiếng Pháp, chắc hẳn sẽ có lúc lúng túng khi sử dụng thể nguyên mẫu và thể mệnh lệnh. Sau đây là bài chia sẻ một số kiến thức về thể nguyên mẫu và thể mệnh lệnh, hy vọng sẽ giúp các bạn học tiếng Pháp nhắc lại một số kiến thức.

 

1. Infinitif (thể nguyên mẫu)

Thể nguyên mẫu thường mang tính trung lập, khách quan, và thường dùng trong văn viết hơn văn nói. Người ta thường dùng các cụm từ không ngôi  hoặc đại từ chỉ ngôi thứ 3 (hơn là dùng vous, votre, vos) đi cùng thể nguyên mẫu

thể nguyên mẫu thích hợp cho các chỉ dẫn/hướng dẫn ngắn như

Ví dụ minh họa:

  • Prière de garer les voitures dans le stationnement à l’arrière de l’immeuble. (Vui lòng đậu xe (trong bãi đỗ) phía sau toà nhà)
  • Avant de partir, fermer la porte. (Đóng cửa trước khi đi)
  • Ne pas nourrir les animaux. (Đừng cho thú ăn)
  • Défense de fumer(Cấm hút thuốc)
  • Commencer par l’emploi le plus récent. (Bắt đầu từ công việc gần nhất)
  • Dans la barre d’outils, aller dans Insertion, cliquer sur Caractères spéciaux et choisir l’option Symboles. (Trong thanh công cụ, vào Insert, nhấp chuột thanh Special Characters, chọn Symbol)
  • Incendie (hoả hoạn)

2. Impératif (Thể mệnh lệnh)

Đi cùng thể mệnh lệnh/cầu khiến, người ta thường dùng đại từ nhân xưng và tính từ (sở hữu) ở ngôi thứ hai (vous, votre, vos) và các cụm từ veuillez (đầu câu) hoặc s’il vous plaît (viết tắt là S.V.P.) ở cuối câu.

Thể mệnh lệnh/cầu khiến thường mang tính chủ quan, gần gũi với người nghe hơn. Người ta dùng thể mệnh lệnh/cầu khiến để đưa ra những chỉ dẫn, hay lời khuyên theo quan điểm cá nhân

Ví dụ minh họa:

  • Commencez par votre emploi le plus récent. (Hãy bắt đầu từ công việc gần đây nhất của bạn)
  • Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ à madame Lise Hudon. (Vui lòng gửi sơ yếu lý lịch của anh/chị đến bà Lise Hudon)
  • Respectez le silence des lieux, s'il vous plaît! (Xin vui lòng giữ yên lặng !)

Trên đây là chia sẻ của trung tâm tiếng Pháp Cap France về thể nguyên mẫu và thể mệnh lệnh, hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình học tiếng Pháp. Chúc các bạn học tiếng Pháp thật tốt.

Thể nguyên mẫu và thể mệnh lệnh trong Tiếng Pháp

 

 

Xem thêm

 

 

> Thành ngữ diễn đạt nỗi lo sợ, mối đe dọa

>>  Các cách diễn tả nguyên nhân

>>> Những từ/câu thường bị dùng nhầm trong học tiếng Pháp 

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...

 
 

BÀI KIỂM TRA
Gọi Ngay