Từ vựng tiếng Pháp về động vật
>>
>>
>>

TỪ VỰNG TIẾNG PHÁP VỀ CÁC CON VẬT

Các bạn hãy cùng Học Tiếng Pháp Cap France làm giàu vốn từ vựng của bạn mỗi ngày nha bằng chủ đề về từ vựng các con vật.

Une baleine

Un poisson rouge

Un loup

Une cigogne

Un hibou

Un papillon

Une tortue

Un oiseau

Un lapin

Une coccinelle

Une babeille

Un chat

Un perroquet

Un renard

Un poussin

Une souris

Un hamster

Un chien

Une niche

Une gamelle

Xem thêm

>Sự tinh tế của ẩm thực Pháp

>>Từ vựng tiếng Pháp về Phật Giáo

>>>Cách luyện nghe cho người đang học tiếng Pháp

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...

 
 

@capfrance.edu.vn

BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online