Học tiếng Pháp cùng trung tâm tiếng Pháp Cap France- cách sử dụng động từ Préférer
>>
>>
>>

Động từ  ‘préfeér’  là động từ rất hay gặp trong tiếng Pháp. Vậy, cách sử dụng nó như nào có lẽ sẽ làm các bạn mới học tiếng Pháp bỡ ngỡ. Vì vậy, học tiếng Pháp Cap France sẽ hướng dẫn bạn  cách sử dụng nó trong tiếng Pháp, hy vọng sẽ giúp ích bạn trong quá trình học tiếng Pháp. Chúng ta hãy học thuộc và sử dụng lập đi, lập lại để ghi nhớ.

  • Cách thứ nhất: Préférer qqch/ qqn

Ví dụ minh họa : Vous aimez le café? Oui, mais je préfère le thé.
(Bạn có thích cà phê không ? Có nhưng tôi thích trà hơn).

  • Cách thứ 2: Préférer qqch à qqch : thích cái gì hơn cái gì

Ví dụ minh họa : Il préfère les mathématiques à la litérature.
(Nó thích học toán hơn học văn).

  • Cách thứ 3: Préférer + V-infinitif

Ví dụ minh họa: Je suis fatigué, je préfère ne pas sortir ce soir.
(Tôi rất mệt, tối nay tôi không ra ngoài thì thích hơn).

  • Cách thứ 4: Préférer que + Subjonctif

Ví dụ minh họa : Ma mère préfère que je fasse mes devoirs avant de sortir.
(Mẹ tôi muốn tôi làm hết bài tập trước khi đi chơi).

Hy vọng bài viết chia sẻ của Học tiếng Pháp Cap France  về cách sử dụng động từ "Préférer” sẽ giúp ích các bạn trong việc học tiếng Pháp. Chúc các bạn học tiếng Pháp hiệu quả.

Xem thêm

Phân biệt động từ “aller” và “venir” trong Tiếng Pháp

>> Học tiếng Pháp về chủ đề tình yêu

>>> Học tiếng Pháp về các giới từ chỉ vị trí

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...

 
 

@capfrance.edu.vn

BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online