HỌC ONLINE

L’Article – MẠO TỪ TRONG TIẾNG PHÁP

Trong Tiếng Pháp, mạo từ có 4 loại: 

  • Les articles définis – Mạo từ xác định – le/la/les– Chỉ danh từ mà cả người nói và người nghe đều biết nó cụ thể là gì

Les Articles Indéfinis

Les Articles Indéfinis – MẠO TỪ KHÔNG XÁC ĐỊNH TRONG TIẾNG PHÁP

1. Les Articles Indéfinis dùng khi nào?

Mạo từ không xác định được dùng để chỉ người hay vật chung chung

2. Les Articles Indéfinis: Un, une, des

Les Articles Définis

Les Articles Définis - MẠO TỪ XÁC ĐỊNH TRONG TIẾNG PHÁP

1. Les Articles Définis là gì? 

Là danh từ mà cả người nói và người nghe đều biết vật hoặc sự vật được nhắc đến.

Ví dụ:

C’est un chat. (1)

Le chat est noir. (2)

Đây là 1 con mèo.Con mèo này màu đen.

  • Ở câu (1) danh từ chat chưa xác định rõ là con mèo nào nên ta dùng un để giới thiệu.
  • Ở câu (2) thì từ chat ám chỉ con mèo được nói đến ở (1) nên ta dùng le chat.

Les Articles Contractés

Les articles contractés - MẠO TỪ RÚT GỌN TRONG TIẾNG PHÁP Le và les nếu đứng sau giới từ à hoặc de thì được kết hợp với giới từ đó và phải biến đổi theo quy tắc sau:

  • à + le -> au /o/ – cách đọc
  • de + le -> du
  • à + les -> aux /o/ – cách đọc
  • de + les -> des

BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online