HỌC ONLINE

SÁCH LUYỆN THI CHỨNG CHỈ TIẾNG PHÁP DELF TỪ A1 ĐẾN B2

Chứng chỉ Tiếng Pháp DELF là gì? DELF  (Diplôme d'études en langue française) là một hệ thống chứng chỉ kiểm tra khả năng Pháp ngữ của những người sử dụng tiếng Pháp không phải là tiếng mẹ đẻ.

Cách Sử Dụng Động Từ Faire Trong Tiếng Pháp

MỘT VÀI CẤU TRÚC SỬ DỤNG ĐỘNG TỪ FAIRE TRONG TIẾNG PHÁP

Động từ "faire" là động từ đặc biệt và quan trọng trong Tiếng Pháp. Cùng tìm hiểu một số cấu trúc thông dụng đi kèm với động từ faire

  • Faire le poireau : đợi lâu  (le poireau : tỏi tây )
     
  • Faire du mal à quelqu`un : làm hại ai
     
  • Faire quelque chose/quelqu`un de qqch/qqn : làm cái gì/ai thành...

Hướng Dẫn Viết CV Thư Động Lức Và Mẫu Câu Luyện Phỏng Vấn Bằng Tiếng Pháp

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VIẾT CV, THƯ ĐỘNG LỰC XIN NHẬP HỌC, TÌM THỰC TẬP, CÔNG VIỆC, LUYỆN PHỎNG VẤN BẰNG TIẾNG PHÁP Để du học Pháp,  du học Canada, hoặc sau này tìm việc làm thêm, tìm thực tập, xin việc tại đất nước nói Tiếng Pháp, các bạn đều phải chuẩn bị một CV hoàn hảo, 1 thư động lực thể hiện khả năng của bạn

BÀI KIỂM TRA
Gọi Ngay