HỌC ONLINE

TEF 250 activites - Bộ sách luyện thi dành cho các bạn mong muốn luyện thi tef, đây là văn bằng được cả Pháp và Canada công nhận. Với những bạn mong muốn du học và định cư Canada, văn bằng đánh giá năng lực sử dụng thành thạo Tiếng Pháp TEF là đặc biệt quan trọng.

Hãy tìm bộ sách luyện thi này tại site web của Cap France: www.capfrance.edu.vn, chuyên mục tài liệu Tiếng Pháp.

----

Học Tiếng Pháp Cap France - Địa chỉ học Tiếng Pháp và luyện thi uy tín hàng đầu Việt Nam

BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online