HỌC ONLINE

MỘT SỐ CẤU TRÚC THÔNG DỤNG CỦA ĐỘNG TỪ FAIRE TRONG TIẾNG PHÁP

Bên cạnh 2 động từ đặc biệt être và avoir, chúng ta có thể kể đến động từ faire. Động từ faire là động từ được gặp rất nhiều trong tiếng pháp. 

Bài học hôm nay cùng học Tiếng Pháp Cap France tìm hiểu các cấu trúc thông dụng của động từ faire trong Tiếng Pháp.

Các Câu Chào Hỏi Thông Dụng Bằng Tiếng Pháp

CÁC CÂU TIẾNG PHÁP CHÀO HỎI THÔNG DỤNG 
 
Học Tiếng Pháp Cap France cùng các bạn tìm hiểu các mẫu câu chào hỏi thông dụng trong Tiếng Pháp ở bài học ngày hôm nay.
  • Hello / Hi : bonjour / salut
  • Good morning : bonjour (matin)

Từ Vựng Tiếng Pháp Về Y Tế

TỪ VỰNG TIẾNG PHÁP CHỦ ĐỀ SỨC KHỎE, BỆNH VIỆN Bài học hôm nay của chúng ta, cùng Học Tiếng Pháp Cap France tìm hiểu các chủ đề từ vựng liên quan đến y tế, sức khỏe.

  • Hôpital (le) : bệnh viện
     
  • Clinique (la): phòng khám tư

Cách Sử Dụng Giới Từ Tiếng Pháp Trước Thành Phố Quốc Gia

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ TRƯỚC THÀNH PHỐ, QUỐC GIA TRONG TIẾNG PHÁP

Tiếng Pháp khác với Tiếng Anh bởi danh từ được phân chia theo giống và số. Vì vậy, nếu danh từ là giống đực, giống cái hoặc số ít hay số nhiều, thì mạo từ đứng trước nó cũng sẽ thay đổi.  Khi mạo từ đứng trước thay đổi thì giới từ  cũng sẽ thay đổi.

Bài học hôm nay, cùng Học Tiếng Pháp Cap France tìm hiểu cách sử dụng giới từ đứng trước thành phố, tên quốc giá trong Tiếng Pháp.

 

Nói về giới từ trước thành phố, tên quốc gia:

• à + tên thành phố.

BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online