Phủ định NE.......GUÈRE trong tiếng Pháp
>>
>>
>>

Đối với các bạn mới bắt đầu học tiếng Pháp, chắc hẳn sẽ có nhiều bỡ ngỡ khi sử dụng phủ định NE.......GUÈRE trong tiếng Pháp. Sau đây, trung tâm tiếng Pháp Cap France sẽ chia sẻ với các bạn về phủ định NE.......GUÈRE.

 Đây là một từ phủ định khá trịnh trọng, nó có các nghĩa :

  • " Pas beaucoup, pas souvent" khi đằng sau nó là một động từ:

Ví dụ minh họa : Je n'aime guère parler avec des autres.
(Tôi không thích nói chuyện với những người khác lắm).

  • "Pas très" khi đằng sau nó là một tính từ:

Ví dụ minh họa: Elle n'est guère accueillante

(Cô ấy thiếu niềm nở)

  • "Pas beaucoup de " khi đằng sau nó là một danh từ

Ví dụ minh họa: Je n'ai guère de temps à vous consacrer.
(Tôi không có nhiều thời gian dành cho ông.)

Vị trí của ne..... guère : hai bên động từ chính hoặc trợ động từ
Ví dụ minh họa: Un cigare ? Non, merci, je n'en fume guère.
(Hút một điếu thuốc nhé? Không, cảm ơn, tôi rất ít hút thuốc.)
Il n'est guère rentré chez ses parents. 
(Anh ấy không hay về quê cho lắm.)

Trên đây là một số chia sẻ của trung tâm tiếng Pháp Cap France về một số đặc điểm của phủ định NE.......GUÈRE trong tiếng Pháp, hy vọng sẽ hữu ích đối với các bạn trong việc học tiếng Pháp. Chúc các bạn học tiếng Pháp hiệu quả.

Xem thêm

Động từ Préférer và cách sử dụng trong tiếng Pháp

>> Câu điều kiện trong tiếng Pháp

>>> Thành ngữ diễn tả sợ hãi trong Tiếng Pháp

(*) Yêu cầu nhập thông tin Họ và tên ...

 
 

@capfrance.edu.vn

BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online