Quá Khứ Kép Passé Composé

THÌ QUÁ KHỨ KÉP - LE PASSÉ COMPOSÉ TRONG TIẾNG PHÁP

Quá khứ kép được dùng để kể lại những hành động của quá khứ. Thì quá khứ kép được thành lập với trự động từ « avoir » và « être » ở thì hiện tại + quá khứ phân từ

A. CÁCH THÀNH LẬP :

AVOIR/ ÊTRE (au présent) + PARTICIPE PASSÉ...

Xem thêm

Cách Đặt Câu Hỏi Trong Tiếng Pháp

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐẶT CÂU HỎI TRONG TIẾNG PHÁP

Trong Tiếng Pháp, chúng ta có thể phân chia câu hỏi thành 2 dạng: câu hỏi đóng và câu hỏi mở.

  • Mot interrogatif + est-ce que + Sujet + Verbe… ?
  • Mot interrogatif + Sujet + Verbe… ? (cách nói thường dùng)

 

  • Mot interrogatif + Verbe + Sujet… ?
...

Xem thêm

Các Từ Nối Trong Tiếng Pháp

CÁC TỪ NỐI THƯỜNG DÙNG TRONG TIẾNG PHÁP

Từ nối trong Tiếng Pháp đóng vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức cấu trúc văn bản. Các từ nối là các từ dùng để thiết lập một mối quan hệ về nghĩa (đối lập, nguyên nhân, hậu quả…) giữa 2 mệnh đề hay giữa các đoạn văn với nhau.

Đối với các kỳ thi delf, hoặc tcf các bạn sẽ trãi qua phần thi viết. Vì vậy, từ nối đóng vai trò quan trọng trong việc giúp bài viết của các bạn đạt điểm số tốt....

Xem thêm

Các Từ Nối Mang Nghĩa Đối Lập Trong Tiếng Pháp

CÁC TỪ NỐI MANG NGHĨA ĐỐI LẬP TRONG TIẾNG PHÁP 1. Mais: nhưng Ví dụ: Elle est triste mais elle ne dit pas les raisons. (Cô ấy buồn nhưng cô ấy không nói lý do) 2. Pourtant/ Cependant: (tuy nhiên, thế mà,...) dùng trong văn viết và thường có “et” ở phía trước....

Xem thêm

Le Subjonctif Présent Trong Tieng Pháp

CÁCH SỬ DỤNG LE SUBJONCTIF PRÉSENT TRONG TIẾNG PHÁP

1. Cách chia:

a. Với động từ có quy tắc :  

Chúng ta sẽ chia động từ ở ngôi thứ 3 số nhiều (ils) ở hiện tại ,bỏ phần đuôi –ent rồi thêm đuôi : E, ES, E, IONS, IEZ, ENT....

Xem thêm

Đại Từ En Trong Tiếng Pháp

LE PRONOM EN - ĐẠI TỪ EN TRONG TIẾNG PHÁP

Đại từ En trong Tiếng Pháp được sử dụng như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu ở bài học dưới đây:

1. Thay cho DE + Nom

Ví dụ:...

Xem thêm

Ngữ Pháp Tiếng Pháp Từ A1 Đến B1

59 CHỦ ĐIỂM NGỮ PHÁP TIẾNG PHÁP TỪ A1 ĐẾN B1 MÀ BẠN CẦN NẮM

Ngữ pháp Tiếng Pháp được xem là khó đối với người học Tiếng Pháp, bởi có rất nhiều loại lệ. Để nói đúng được Tiếng Pháp, chúng ta cần phải có ngữ Pháp. Học Tiếng Pháp Cap France xin tổng hợp 59 chủ điểm ngữ pháp Tiếng Pháp mà bạn cần nắm từ trình độ A1 đến B1

...

Xem thêm

Les Adjectifs Possessifs Tính Từ Sở Hữu Trong Tiếng Pháp

LES ADJECTIFS POSSESSIFS - CÁCH SỬ DỤNG TÍNH TỪ SỞ HỮU TRONG TIẾNG PHÁP

Les adjectifs possessifs (Tính từ sở hữu trong Tiếng Pháp) được sử dụng như thế nào, cách dùng ra sao cùng Học Tiếng Pháp Cap France tìm hiểu ở bài học hôm nay.

1. Tính từ sở hữu trong Tiếng Pháp...

Xem thêm

1234BÀI KIỂM TRA
Gọi Ngay