Futur Anterieur

FUTUR ANTÉRIEUR

Futur Antérieur cũng là một thì tương lai quan trọng trong Tiếng Pháp. Hãy cùng trung tâm Tiếng Pháp Cap France, tìm hiểu về cách sử dụng của thì này trong bài học ngày hôm nay nha

1. Futur antérieur (thì tiền tương lai) được cấu tạo như sau:
Trợ động từ Avoir hoặc Être chia ở Futur simple + Participe passé của động từ được chia.
Ex:
- J’aurai parlé.
...

Xem thêm

L Expression De La Cause

L'EXPRESSION DE LA CAUSE

Bài học hôm nay của chúng ta, cùng tìm hiểu về cách dùng l'expression de la cause

• Grâce à (nhờ vào): chỉ nguyên nhân tích cực, đi với danh từ hay đại từ:
Ex:
Elle a trouvé un bon appartement grâce à l’aide de Julie
(Cô ấy đã tìm được 1 căn hộ tốt nhờ vào sự giúp đỡ của Julie)
...

Xem thêm

Một Số Cấu Trúc Đi Cùng Être Và Avoir Trong Tiếng Pháp

TỔNG HỢP MỘT SỐ CẤU TRÚC THÔNG DỤNG ĐI CÙNG ĐỘNG TỪ ÊTRE VÀ AVOIR TRONG TIẾNG PHÁP

Trong Tiếng Pháp, hai động từ thông dụng mà chúng ta gặp nhiều nhất là động từ être và avoir. Đây là 2 động từ quan trọng nhất trong Tiếng Pháp, vì vậy, chúng ta cần phải nhớ cách chia của 2 động từ này ở các thì và mode.

  • être d’accord (avec) : đồng ý (với)
  • être en retard : đến trễ
  • être à l’heure : đến đúng giờ

 

  • être en avance : đến sớm
...

Xem thêm

Cách Sử Dụng Đại Từ Tiếng Pháp Autre

CÁCH SỬ DỤNG ĐẠI TỪ AUTRE TRONG TIẾNG PHÁP

 “Autre” là đại từ hoặc tính từ không xác định, được sử dụng để phân biệt một người mới hoặc một sự việc mới với một người hoặc một sự việc đã được đề cập trước đó:...

Xem thêm

Giới Từ Chỉ Vị Trí Trong Tiếng Pháp

CÁC GIỚI TỪ CHỈ VỊ TRÍ TRONG TIẾNG PHÁP

Giới từ tiếng Pháp là phần khá khó khi các bạn mới bắt đầu học Tiếng Pháp. Bài học hôm nay của chúng ta, cùng Học Tiếng Pháp Cap France tìm hiểu các giới từ chỉ vị trí trong Tiếng Pháp

1. Dans - phía trong,(một không gian kín); độ, chừng (ước lượng thời gian, tuổi)...

Xem thêm

Các Cấu Trúc Động Từ Đi Với Y Và En Trong Tiếng Pháp

CÁC CẤU TRÚC ĐỘNG TỪ ĐI VỚI Y VÀ EN TRONG TIẾNG PHÁP

Học Tiếng Pháp Cap France cùng các bạn tìm hiểu về các cấu trúc động từ đi với Y hoặc EN:

- Il y a: có
Ví dụ: Il y a 3 personnes. (Có 3 người)
...

Xem thêm

Cách Sử Dụng Động Từ Savoir Trong Tiếng Pháp

CÁCH SỬ DỤNG ĐỘNG TỪ SAVOIR TRONG TIẾNG PHÁP

Bài học của chúng ta hôm nay, cùng Học Tiếng Pháp Cap France, tìm hiểu về cách sử dụng của động từ savoir trong Tiếng Pháp.

Động từ “Savoir” dùng để diễn đạt 2 ý chính:...

Xem thêm

Cấu Trúc Động Từ Faire Trong Tiếng Pháp

MỘT SỐ CẤU TRÚC THÔNG DỤNG CỦA ĐỘNG TỪ FAIRE TRONG TIẾNG PHÁP

Bên cạnh 2 động từ đặc biệt être và avoir, chúng ta có thể kể đến động từ faire. Động từ faire là động từ được gặp rất nhiều trong tiếng pháp. 

Bài học hôm nay cùng học Tiếng Pháp Cap France tìm hiểu các cấu trúc thông dụng của động từ faire trong Tiếng Pháp....

Xem thêm

1234BÀI KIỂM TRA
Tư vấn online